LLIBRES D’ARTISTA

Treballo el llibre d’artista a partir d’estructures tridimensionals desplegables. Sovint utilitzant tècniques tradicionals associades a l’enquadernació, com els papers marbrejats i d’engrut fusionades amb les formes clàssiques dels llibres joguina com el carrousel o el llibre teatre. També combino aquests elements amb il·lustració per crear escenaris diversos basats de vegades en novel·les o contes, llocs o fets històrics, o simplement sorgits de la imaginació. Gairebé tots els llibres són còpies úniques. 

Exemples d’alguns llibres i la seva localització actual:

I develop my artist books from tridimensional, foldable structures. I often use traditional techniques relating bookbinding, such as marbled papers and paste papers, fusioned with classical structures of toy books, like caroussel or theatre books. I also combine these elements with illustration to create diverse scenes, sometimes based on novels or tales, historical places and facts, or simply from imagination. Almost all books I make are unique copies. 

Examples of some of the books and their current location:

 

Voyage of the Nautilus, 2019. Col·lecció privada, Barcelona.


The Woman in White, a tridimensional interpretation. Llibre carrousel, 2019. Col·lecció privada, EEUU.


Corc (bookworm) de la col·lecció Bibliòfags. Llibre vell intervingut. 2019.


Tèrmits (Termites), de la col·lecció Bibliòfags. Llibre intervingut, 2019.


Arna (Moth), de la col·lecció Bibliòfags, 2019. Col·lecció privada, Barcelona


Biblioteca (Library), 2019. Col·lecció privada, Suïssa.


Castell medieval, llibre carrousel, 2019.  University of Cincinnati, EEUU.


 

 The Kraken, 2017.   Venut a través d’Abby Schoolman Books, NY.

Diorama paisatge amb lluna plena, 2018. Col·lecció privada, Suïssa.


Escull de corall pop-up, 2018. Herron School of Art and Design, Indianapolis. Venut a través d’Abby Schoolman Books, NY.The Kraken Limited Edition of 10, 2018. Impressió digital. Diverses localitzacions (Ohio University, Herron School of Art and Design, Indianapolis, col·leccions privades). Còpies disponibles. Venut a través d’Abby Schoolman Books, NY.


Botanical garden carousel book, 2018. Ohio University. Venut a través d’Abby Schoolman Books, NY.


Cova de Chauvet llibre túnel, 2018.  Col·lecció privada, Carolina del Nord, EEUU.


Escull de corall, llibre carrousel, 2018. University of Alberta Bruce Peel Special Collections Library (Canadà)