CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Amb formació acadèmica especialitzada i experiència professional en el camp de la conservació-restauració de llibres i material d’arxiu, ofereixo els tractaments òptims per a la preservació del patrimoni cultural amb suport paper. Sempre respectant al màxim els materials originals i la integritat de l’objecte, aplicant tan sols aquells procediments necessaris per a preservar-lo.

Pressupostos sense compromís.

With training and work experience in the field of books and paper conservation, I offer optimal treatments for the preservation of cultural heritage on paper support. Always respecting the original materials and the object’s integrity.  

Imatges d’abans i després de la restauració del llibre The Aladdin’s Picture book, del 1876, pertanyent al Victoria & Albert Museum of Childhood

 

Imatges d’abans, durant i després del procés de restauració d’un llibre de la Courtauld Gallery de Londres

 

Imatges d’abans i després del procés de conservació d’una capsa i rotllo de música de la col·lecció Pedro Pons de la UB