CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Amb formació acadèmica especialitzada i experiència professional en el camp de la conservació-restauració de llibres i material d’arxiu, ofereixo els tractaments òptims per a la preservació del patrimoni cultural amb suport paper. Sempre respectant al màxim els materials originals i la integritat de l’objecte, aplicant tan sols aquells procediments necessaris per a preservar-lo.

Pressupostos sense compromís.

untitled-1-copy
2